پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  امانات تحویل در مقابل پرداخت بهاء

  1-عنوان : امانات تحويل در مقابل پرداخت بها . (تاریخ بازنگری 02/02/1390)

  2-هدف : ارسال امانات به نحوي كه فرستنده بتواند بهاي آنها را از  گيرنده وصول نمايد .  

  3-دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، فرستنده و گيرنده . 

  4-تعريف سرويس : امانات پستي محمولاتي هستند كه معمولا حاوي كالا يا نمونه كالاي مجاز بوده و با اعلام محتوي به پست سپرده مي شوند . براي ارسال اين نوع امانت فرستنده موظف است فرمهاي مخصوص را تكميل نمايد . حداكثر وزن امانت  قابل تفكيك 30 كيلوگرم و چنانچه قابل تفكيك نباشد حداكثر 50  كيلوگرم مي باشد ولي نسبت به تفاوت وزن نرخ بيشتري به آن تعلق مي گيرد.ابعاد مجاز براي امانات پستي عبارت از 20 سانتي متر ارتفاع ، 60 سانتي متر طول و 45 سانتي متر عرض مي باشد .

  امانات تحويل در مقابل پرداخت بها اماناتي هستند كه گيرنده در مقابل پرداخت بهاي تعيين شده از طرف فرستنده آنرا تحويل مي گيرد .     

   5-مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه و تهيه لفاف مناسب .

  2-5- بازديد محتويات امانت توسط متصدي باجه وحصول اطمينان از عدم وجود ممنوعات پستي جوف امانت .

  3-5- ارائه فرمهاي كسب تكليف ، تحويل در مقابل پرداخت بها ، انصراف از بيمه و اظهارنامه پستي 

  به فرستنده.

  4-5- تكميل فرمهاي بند 3-5 توسط فرستنده و تحويل به متصدي باجه .

  5-5- انجام لفاف بندي توسط متصدي باجه .

  6-5- درج آدرس دقيق پستي بر روي لفاف امانت توسط فرستنده .

  7-5- توزين امانت وصدور قبض رسيد پستي توسط متصدي باجه .

  8-5- تسليم قبض رسيد پستي به فرستنده .

  6-مدت زمان انجام كار : زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع  لفاف بندي و استفاده يا عدم استفاده از سرويس بيمه بين 7  تا  15 دقيقه  متغيرمي باشد .

  * با توجه به توافق به عمل آمده في مابين فرستنده و گيرنده ، كرايه پستي را مي توان از گيرنده دريافت نمود.

   


  فلوچارت

  دریافت فرم
  گروه دورانV5.5.5.0