پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پیشتاز دو قبضه داخله

  1
  تاریخ بازنگری : 02/02/1390.عنوان :
  پست پيشتاز دو قبضه داخله .
   

  2.هدف :  قبول وتوزيع مرسولات پستي در كوتاهترين زمان ممكن به نحوي كه فرستنده از دريافت مرسوله توسط گيرنده اطمينان حاصل نمايد  .  

  3.دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا .  ا .   

  4.تعريف سرويس :  پست پيشتاز  EMS سريعترين سرويس پستي كشور است كه كليه عمليات پستي آن ازلحظه قبول مرسولات تا توزيع در كوتاهترين زمان ممكن انجام ميگيرد .

  در حال حاضر مرسولات قبول شده در تهران و مراكز استانها به مقصد مراكزاستانها و بيش از يكصد شهر ديگر ظرف مدت 24 ساعت به گيرندگان تحويل مي گردد . حداكثر زمان تحويل يك مرسوله پيشتاز درون شهري به گيرنده 12ساعت و براي شهرستانها 24 تا 48ساعت است .  فرستنده براي اطمينان خاطر از تحويل مرسوله به گيرنده مي تواند از پست پيشتاز  دو قبضه  استفاده كند . در اين سرويس هنگام دريافت  مرسوله ازفرستنده قبض دوم به مرسوله پيوست و هنگام تحويل مرسوله قبض مذكور توسط گيرنده امضا شده و  توسط پست پيشتاز به  آدرس  فرستنده عودت مي گردد .   

  5- مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه مربوطه ودريافت لفاف مناسب (پاكت ، كارتن و …  )  .

  2-5- درج آدرس دقيق پستي بر روي لفاف توسط فرستنده.

  3-5- تحويل مرسوله به متصدي باجه .

  4-5-كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.

  5-5- تحويل كارت EMS66 (قبض دوم )و EMS50 ( قبض رسيد پستي)به فرستنده توسط متصدي باجه .  

  6-5-تكميل فرم هاي ياد شده توسط فرستنده وتحويل آن به متصدي باجه .

  7-5- توزين مرسوله ومحاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

  8-5- كنترل و صدور قبض رسيد پستي  EMS50 و تحويل آن به فرستنده . 

  6- مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم و وزن و نوع لفاف بندي و استفاده ياعدم استفاده از سرويس بيمه متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه مي باشد .همچنين مدت زمان تحويل مرسوله به گيرنده (مشروط به حضور گيرنده در محل ، آدرس صحيح ، و000 )براي مرسولات درون شهري 12 ساعت و تهران و مراكز استانها  24ساعت و ساير شهرستانها 24 تا 48 ساعت مي باشد . 

   


  فلوچارت

   

   


  فرم


     
  دریافت فرم ها :
  01

  02

  03

  04


  گروه دورانV5.5.5.0