پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پیشتاز بیمه داخله
  تاریخ بازنگری : 04/02/1394

  1.عنوان : پست پيشتاز بيمه داخله . 

  2.هدف :  ارسال وتوزيع مرسولات پستي حاوي وجه نقد ، اوراق بهادار و اشيا قيمتي در كوتاهترين زمان ممكن . 

  3.دامنه عملكرد :  فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا .   

  4.تعريف سرويس :  پست پيشتاز  EMS سريعترين سرويس پستي كشور است كه كليه عمليات پستي آن ازلحظه قبول مرسولات تا توزيع در داخل و خارج كشور در  كوتاهترين زمان ممكن انجام ميگيرد . در حال حاضر مرسولات قبول شده در تهران و مراكز استانها به مقصدتهران و مراكز استانها و بيش از يكصد شهر ديگر ظرف مدت 24 ساعت به گيرندگان تحويل مي گردد . حداكثر زمان تحويل يك مرسوله پيشتاز ويژه درون شهري به گيرنده 12 ساعت و براي شهرستانها و ساير نقاط24 تا 72 ساعت است . 

  چنانچه مرسوله پيشتاز، حاوي وجه نقد و اوراق بهادار يا اشيا قيمتي باشد فرستنده بايد از سرويس پيشتاز بيمه استفاده كند . در اين سرويس بر اساس ارزش اظهار شده مرسوله، مبلغي  به عنوان حق بيمه از فرستنده  دريافت و در قبض رسيد پستي منظور مي گردد .در صورت مفقود شدن يا آسيب ديدگي مرسوله پست موظف به پرداخت غرامت به فرستنده به ميزان ارزش اظهار شده در قبض رسيد پستي  EMS50  مي باشد . 

  5- مراحل انجام كار :

  1-5-  مراجعه فرستنده به باجه پستي وتهيه لفاف مناسب .

  2-5- درج آدرس پستي بر روي لفاف توسط فرستنده.

  3-5- تحويل مرسوله به متصدي باجه و اظهار ارزش واقعي (جهت بيمه نمودن مرسوله) توسط فرستنده.

  4-5-كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.  

  5-5-تحويل قبض EMS50 به فرستنده براي تكميل مندرجات .

  6-5- تكميل فرم مذكور توسط فرستنده و برگشت آن به متصدي باجه .

  7-5- توزين مرسوله و اخذ هزينه پستي و بيمه بر اساس تعرفه هاي مصوب از فرستنده.

  8-5- كنترل و صدور قبض EMS50 و تسليم آن به فرستنده . 

  6- مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم ، وزن و نوع لفاف بندي متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه مي باشد . .همچنين مدت زمان تحويل مرسوله به گيرنده (در صورت حضور گيرنده در محل ) براي مرسولات پيشتاز درون شهري 24 ساعت و تهران و مراكز استانها بشرط تحويل مرسوله قبل از ساعت جمع آوري 24 تا 36 ساعت  و ساير شهرستانها 72 ساعت مي باشد . 

   


  فلوچارت

   

     
  دریافت فرم ها :
  01

  02

  03

  04


  گروه دورانV5.5.5.0