پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پیشتاز داخله

  تاریخ بازنگری : 02/02/1394.عنوان : پست پيشتاز داخله . 

  2. هدف :  قبول وتوزيع سريع مرسولات پستي در كوتاهترين زمان ممكن . 

  3. دامنه عملكرد : فرستنده ، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا  .   

  4. تعريف سرويس :  پست پيشتاز  EMS سريعترين سرويس پستي كشور مي باشدكه كليه عمليات پستي آن ازلحظه قبول مرسولات تا توزيع در داخل و خارج كشور در  كوتاهترين زمان ممكن انجام ميگيرد . در حال حاضر مرسولات قبول شده در تهران و مركز استانها به مقصد مركزساير استانها و بيش از صد شهر ديگر ظرف  مدت 24 ساعت به گيرندگان تحويل مي گردد . حداكثر زمان تحويل يك مرسوله پيشتاز ويژه درون شهري به گيرنده 12 ساعت و براي شهرستانها و ساير نقاط24 تا 72 ساعت است .  

  - بهبود و سرعت بخشيدن به سرويس پست پيشتاز مستلزم  رعايت نكات زير است:

  1-  استفاده از كد پستي .

  2-  استفاده  از پوشش مناسب براي بسته بندي مرسولات .

  3-  درج نشاني پستي خوانا همراه با شماره تلفنهاي فرستنده و گيرنده روي مرسوله .

  در اين سرويس پستي فرستنده مي تواند ، هر زمان با مراجعه به سايت اينترنتي شركت پست ج . ا . ا به آدرس WWW. IRPOST.COM  با ورود باركد (10 يا 20 رقمي) روي قبض از سرنوشت مرسوله خود مطلع شود .

   نكته:

  - در ارسال وجه نقد ، اوراق بهادار و اشيا قيمتي فرستنده بايستي متصدي باجه را مطلع و از سرويس  بيمه پستي استفاده نمايد . 

  - كليه هزينه هاي پستي سرويس پيشتاز داخله اعم از كرايه پستي ، قبض دوم (آگهي تحويل)،

  حق مقر (پست 193 ) ، حق بيمه و اضافه نرخ ها (مربوط به بسته هاي شكستني ويا خارج از اندازه ) به صورت تمبر و يا نوار نقش تمبر تأييد مي گردد . تنها هزينه كارتن و لفاف بندي ( چسب و تسمه كشي ) ، چنانچه توسط پست انجام شود ، بصورت نقدي دريافت مي شود .

  - به هر مرسوله پيشتاز قبض رسيدي كه به فرستنده تحويل مي گردد باركدي با شماره 10يا 20 رقمي الصاق مي گردد كه چنانچه فرستنده تمايل داشته باشد مي تواند با مراجعه به سايت www.shiraz.post.irوwww.post.ir مراجعه ودر قسمت رهگيري مرسولات پيشتاز شماره خود را وارد نموده و نسبت به تعيين سرنوشت مرسوله خود پيگيري نمايد .

  5- مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه پستي ودريافت لفاف مناسب (پاكت ، كارتن ، 000) .

  2-5-درج آدرس پستي بر روي لفاف توسط فرستنده.

  3-5- تحويل مرسوله به متصدي باجه .

  4-5- كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف بندي و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.

  5-5- تحويل قبض EMS50 به فرستنده .

  6-5- تكميل فرم مذكور توسط فرستنده و برگشت آن به متصدي باجه .

  7-5- توزين مرسوله و محاسبه كرايه پستي بر اساس تعرفه مصوب و الصاق تمبر و يا نقش تمبر به ميزان كرايه پستي متعلقه و اخذ وجوه مربوطه از فرستنده.

  8-5- كنترل و صدور قبض EMS50 و تسليم آن به فرستنده . 

  6-  مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي با توجه به حجم ، وزن ، نوع لفاف بندي و استفاده  يا عدم استفاده از سرويس بيمه متغير بوده و بين 2 تا 10 دقيقه مي باشد .همچنين مدت زمان تحويل مرسوله به گيرنده (در صورت حضور گيرنده در محل ) براي مرسولات پيشتاز درون شهري 24 ساعت و تهران و مراكز استانها بشرط تحويل مرسوله قبل از ساعت جمع آوري 24 تا 36 ساعت  و ساير شهرستانها 72 ساعت مي باشد .


  فلوچارت

   


  فرم
     












     












  دریافت فرم ها :
  01

  02

  03

  04

     

  گروه دورانV5.5.5.0