پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پیشتاز خارجه
   

  تاریخ بازنگری : 02/02/1394
  عنوان :
  پيشتاز خارجه . 

  2- هدف :  قبول ، ارسال و توزيع سريع مرسولات پستي در كوتاهترين زمان ممكن . 

  3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، فرستنده ، گيرنده و اداره پست مقصد .   

  4- تعريف سرويس : پست پيشتاز EMS سريعترين سرويس پستي مي باشد كه كليه عمليات پستي آن از لحظه قبول مرسولات

  تا توزيع در كوتاهترين زمان ممكن طبق ليست ضميمه انجام مي گيرد . 

  - توجه به نكات زير باعث بهبود و سرعت بخشيدن به سرويس پست پيشتاز مي گردد :

  1- استفاده از كد پستي براي فرستنده وگيرنده .

  2- استفاده  از پوشش مناسب براي مرسولات تا از آسيب رسيدن به محتويات مرسوله جلوگيري گردد.

  3-  نشاني ها ( فرستنده وگيرنده ) بايد به زبان انگليسي و درست ، كامل وخوانا به همراه شماره تلفن گيرنده نوشته شود .

  4-  مسير مرسوله پيشتاز را  مي توان از طريق سايت اينترنتي شركت پست ج . ا . ا به آدرس WWW. IRPOST.COM   با

  دادن شماره مرسوله ( باركد ) ردگيري نمود .
   

  نكته: براي مرسولات ارسالي به مقصد كشورهايي مثل آمريكا و كانادا سرويس پست پيشتاز وجود ندارد  و سرويس  مذكور

  جهت كشورهاي طرف قرارداد طبق ليست ضميمه صورت مي پذيرد .
   

  5- مراحل انجام كار :

  1-5- مراجعه فرستنده به باجه ودريافت لفاف (پاكت ، كارتن ، 000) مناسب .

  2-5-درج آدرس پستي  و شماره تلفن تماس به زبان انگليسي بر روي لفاف توسط فرستنده.

  3-5-تحويل مرسوله به متصدي باجه .

  4-5- كنترل مرسوله از لحاظ نوع لفاف بندي و آدرس نويسي توسط متصدي باجه.

  5-5-تحويل قبض  EMS به فرستنده .

  6-5- تكميل فرم مذكور توسط فرستنده و عودت آن به متصدي باجه .

  7-5- توزين مرسوله و اخذ هزينه پستي بر اساس تعرفه هاي مصوب از فرستنده.

  8-5- كنترل و صدور قبض EMS توسط متصدي و تحويل آن به فرستنده . 

  6-مدت زمان انجام كار : مدت زمان قبول مرسوله از فرستنده در دفاتر پستي بين 5 تا 10 دقــيقه مي باشد . همچنين مدت زمان

  تحويل مرسولات پيشتاز به گيرنده دركشـورهاي خارجي (درصورت حضور گيرنده در محل ) طبق ليست ضميمه مي باشد.

   


  فلوچارت

  فرم های مورد نیاز
     
  دریافت فرم ها :
  01

  02

  03

  04


  گروه دورانV5.5.5.0