پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس تأئیدیه تحصیلی

   

   1-عنوان : تائيديه تحصيلي .  (تاریخ بازنگری :02/02/1390)

  2- هدف :  تائيديه تحصيلي .

  3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا ، متقاضي و سازمان  آموزش و پرورش . 

  4-تعريف سرويس :  بر اساس قرارداد فيما بين شركت پست و وزارت آموزش و پرورش صدور تائيديه پايان دوره هاي تحصيلي از سوي ادارات آموزش

   و پرورش  انجام مي شود . اين سرويس ازسال 76 از طريق واحد هاي پستي در اختيار متقاضيان قرار داده مي شود .   

  5- مراحل انجام كار :

  1-5-  مراجعه متقاضي به باجه مربوطه ودريافت فرم مخصوص و همراه داشتن مدرك مورد نياز(تصوير مدرك تحصيلي).

  2-5-  تكميل فرم مخصوص تائيديه تحصيلي و ارائه مدرك توسط متقاضي.

  3-5-  تحويل دو طغري پاكت به متقاضي و درج آدرس كامل پستي بر روي پاكتها با راهنمايي متصدي .

  4-5- كنترل مدارك ، دريافت هزينه پستي برابر نرخ مصوب و تحويل قبض رسيد به متقاضي توسط متصدي .

  5-5- ارسال پاكت حاوي مدارك به اداره يا ناحيه آموزش و پرورش محل دريافت مدرك تحصيلي براي صدور گواهي تاييديه

  تحصيلي .

  6-5- ارسال توسط اداره يا ناحيه آموزش و پرورش به واحد مورد درخواست متقاضي .     

  6- مدت زمان انجام كار : مـدت زمـان سـير مرسوله در شبكه پستي (رفـت و برگشت )

  96 - 48 ساعت مي باشد .

     


  فلوچارت

  فرم
     

  دریافت فرم


  گروه دورانV5.5.5.0