پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس تمبر شخصی

    دريافت فرم سفارش تمبر شخصي    (تاریخ بازنگری :02/02/1390)

   -عنوان : چاپ تمبر شخصي . 

  2-هدف : چاپ تمبر شخصي . 

  3-دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا و متقاضي چاپ تمبر شخصي . 

  4-تعريف سرويس :

  تمبر شخصي : نوع جديدي از تمبرهاي پستي است كه در آن از تصاوير مربوط به اشخاص و آرمهاي تجاري جهت تبليغات به مناسبتهاي گوناگون در كنار تمبر چاپ ميگردد.

  هر سري تمبر شخصي از دو بخش ، به شرح زير تشكيل مي شود : 

  الف) بخش  ثابت و با ارزش :

  اين بخش در واقع يك تمبر جاري مي باشد و متقاضيان  مي توانند از ميان مجموعه چندين طرح از تمبرهاي جاري كه به همين منظور طراحي شده است يكي را به عنوان بخش ثابت انتخاب نموده تا در كنار بخش متغير ( تصوير مورد نظر متقاضي ) به چاپ برسد. 

  ب) بخش متغير :

  در كنار بخش ثابت تصويري از چهره شخص (يا هر تصوير دلخواه ديگر به شرطي كه مغـــاير با شئـــونات اسلامي نباشد) چاپ مي گردد كه به عنوان بخش متغير خوانده مي شود (اين بخش فاقد ارزش پستي مي باشد) .

  نكات قابل توجه :

  - كليه مقررات مربوط به تمبر جاري براي تمبر شخصي نيز قابل اجرا است .

  - تمبرشخصي فعلا درقطع A 4   و با پرفراژي كه دو بخش ثابت و متغيررا ازهم جدا مي كند و به تعداد 32 قطعه ( 16 قطعه تمبر و 16 قطعه تصوير شخص ) چاپ مي شود .  

  در خصوص عكس هاي ارسالي لازم است موارد ذيل رعايت گردد :

    - عكس ارسالي صرفا رنگي و اندازه آن نبايد از قطع 4*6 كوچكتر باشد.   

  -  عكس ارسالي فاقد تا خوردگي و خش بوده وبه هيچ وجه به وسيله منگنه ، سوزن يا چسب به فرم درخواست الصاق نشود .

  -   مشخصات صاحب عكس ، به گونه اي كه در آن آسيبي ايجاد نشود ، در ظهر آن درج شود .

  -   لازم است متقاضيان تمبر هاي بخش ثابت را متناسب با افقي يا عمودي بودن عكس خود انتخاب نمايند.

  -  در حاشيه هر شيت تمبر شخصي ، امكان درج جمله اي ، به درخواست متقاضي وجود دارد كه لازم است در فرم درخواست تمبر شخصي انتخاب شود. 

  5- مراحل انجام كار :

  1-5- تكميل فرم قرارداد خريد تمبر شخصي توسط متقاضي .

  2-5- ارائه كپي صفحه اول شناسنامه فرد يا درخواست كتبي شركت ، سازمان يا موسسه متقاضي به متصدي باجه ( در صورتيكه متقاضي قصد استفاده از عكس فرد ديگري را داشته باشد ارائه اصل رضايت نامه صاحب عكس الزامي است . رضايت نامه مذكور براي اولياي افراد تحت تكفل لازم نيست) .

  3-5- پرداخت وجه مربوط به حق توليد تمبر و هزينه هاي پستي ارسال مدارك و برگشت تمبرهاي پستي چاپ شده و بسته بندي ويژه با استفاده از سرويس پست پيشتاز به آدرس متقاضي و يا توزيع در باجه پستي .

  4-5- صدور قبض رسيد پستي در سه نسخه توسط متصدي باجه وتحويل يك نسخه قبض رسيد  به متقاضي .   

  6- مدت زمان انجام كار : 3 تا 6روز.   

   جهت اطلاع بيشتر با واحد بازاريابي اداره كل پست استان فارس تماس حاصل فرمائيد.

  تلفن : 7352574

  آدرس : بلوار مدرس – خيابان پست – اداره كل پست استان فارس 
  فرم
     

   

   دریافت فرم     

  جهت درخواست چاپ تمبر شخصي خويش مي توانيد از نمونه تمبرهاي زير (با شماره كد مربوطه) استفاده نمائيد  

  گروه دورانV5.5.5.0