پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
معرفی

  سرویس پست تبلیغ

  سرویس پست تبلیغ تاریخ بازنگری : 02/02/1390

  دستگاه ارائه دهنده خدمت : شركت پست شركت ارائه دهنده خدمت : اداره پست استان فارس
  نام خدمت : سرويس بدون نشاني (پست تبليغ)
  تعريف خدمت : سرويس بدون نشاني عبارتست از توزيع كاتالوگ يا بروشور توسط پست بدون احتساب شخص حقيقي و يا حقوقي خاص در سطح اماكن تجاري يا مسكوني.
  ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : پست مستقيم
  قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : شركت پست و طرف قرارداد موظفند به منظور انجام هماهنگيهاي لازم نماينده اي را به يكديگر معرفي نمايند.
  زمان ميانگين براي سرويس : محدوده زماني توزيع بر اساس توافق طرفين مشخص ميگردد. هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : به ازاي توزيع هر برگ بروشور 60 ريال از طرف قرارداد اخذ ميگردد.
  مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
  نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
  آدرس محل مراجعه : ناحيه 713 پستي زنديه : ميدان شهدا ، روبروي ارگ كريم خاني (جنب مسجد امام خميني ره). ناحيه 715 پستي بلوار مدرس - خيابان پست - ساختمان مركزي پست. ناحيه 716 پستي : خيابان شاهزاده قاسم . ناحيه 717 پستي خيابان عدالت - جنب پارك هاشمي . ناحيه 718 پستي بلوار پاسداران . ناحيه 719 پستي : ميدان قصردشت - ابتداي خيابان همت شمالي .


  گروه دورانV5.5.5.0