معرفی


ارتباط با مديركل


 

مدیرکل : آقای احمدرضا  واعظ پور
نشاني : شيراز- بلوارمدرس- خيابان پست - اداره كل پست استان فارس
كدپستي : 7155615555
 

تلفن : 37173000-071
نمابر : 37250002-071
نشاني پست الكترونيك :
modirkol
@farspost.ir  

 


اداره کل پست استان فارس

کارتپستال


شعار سال

پیوندهای مرتبط 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0